XealPro

ETM10642
XEALPRO är en miljövänlig silikonfogmassa av hög kvalitet för både inom- och utomhusbruk. Den är UV-stabil, har god kemikalie- och färgbeständig. XEALPRO har den högsta miljö- och användningscertifiering. Den är livsmedelsgodkänd, innehåller inga VOC, skadliga lösningsmedel eller metyletylketon (MEKO). Den är också fullt certifierad för användning i våtrum, på fasader och glas. Den har det högsta betyg för resistens mot mögel (XS1). Tål att frysa i patron ner till -15 °C i upp till 14 dagar. XEALPRO inte övermålningsbar.