Vinenzym

ETM10347
Vinenzym som förbättrar saftutbytet vid fruktjäsningen och kan underlätta klarning i vita viner.