Väggspackel Roll

Väggspackel Roll

ETM10632
Lämpligt både för bredspackling och skarvspackling på gipsskivor. Fungerar både på vägg och tak. Appliceringen ger en tidsbesparing, och det krävs mindre arbete.UNDERLAG: Gipsskivor, betong, tegel. Torktid: Ca 8-10 timmar. Skikttjocklek: Max 4 mm"
SEK 269