Umbra grön, nr 30

ETM10421
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. Beständig mot ljus och luft. 75 g/100 ml.