Umbra bränd, nr 100
Umbra bränd, nr 100
Umbra bränd, nr 100

Umbra bränd, nr 100

ETM10419
Blandbar med olja, vattten, kalk och cement. Beständig mot ljus och luft. 100 g/100 ml.
SEK 107