Trälim, super 730 ute
Trälim, super 730 ute
Trälim, super 730 ute

Trälim, super 730 ute

ETM10616
Trälim 730 ute är ett vattenbaserat PVAc-lim med hållfasthetsklass D3.