Titandioxid
Titandioxid
Titandioxid

Titandioxid

ETM10416
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. Beständig mot ljus och luft. 70 g/100 ml.
SEK 258