Teststickor, klor/brom/pH

Teststickor, klor/brom/pH

ETM10903
Testar alkalinitet, fritt klor, brom och pH-värdena i poolvattnet.
SEK 75