Terra obränd, nr 46

ETM10415
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. Bra för lasering. 50 g/100 ml.