Stripper, färgborttagning

ETM10491
Stripper tar bort gamla färg- och lackytor från trä- och metallytor. Produkten är skonsam mot trä och ömtåliga ytor, så kraftig skrapning krävs inte.Geléformade sammansättningen gör att ämnet är enkel att använda också på vertikala ytor. För att skynda på eff ekten av Stripper, ytan kan söndras med grovt slippapper. På böjda ytor färgen avlägsnas skickligare med stålull Nr:2. Använd inte i direkt solljus eller på plastytor.