Spackel A 31

ETM10589
Primerfritt snabbspackel. Primerfri på cementbaserade underlag. Beläggningsbar efter 2 timmar. Finspackling i offentlig miljö. Lagtjocklek 0-5 mm. Bearbetningstid ca 20 min. Inomhus.