Smärgelduk
Smärgelduk

Smärgelduk

ETM10196
Alox. För handslipning.