Sika MultiPrimer Marine

ETM10675
En transparent, svagt gul, lågviskös vätska som torkar vid reaktion med luftens fuktighet. Produkten används som förbehandling vid nåtning med Sikaflex-290 DC PRO. Sika MultiPrimer Marine är anpassad för användning på följande underlag: teak, mahogny, oregan pine, kork och AP polyester.