Sänker pH mini pool

ETM10439
Återställer pH värdet vid för högt pH värde i vatten till det optimala värdet 7,2-7,6. Tillsätt Sänker pH direkt i cirkulerande vatten. En matsked sänker pH värdet med ca 0,3 enheter per 500 liter vatten. Mät pH värdet igen efter ca 1 timme. Upprepa med anpassad dos tills önskat värde uppnås. OBS! Sänker pH får inte blandas direkt med andra produkter i t.ex. breddavlopp eller doseringsflottör p.g.a. risk för kemisk reaktion. Får endast tillsättas direkt i vattnet.