Quick tab

ETM10434
50 st tabletter som doseras i klorbehållare/breddavlopp eller i doseringsflottör. Kan även lösas upp i en hink och därefter hällas i poolen under kraftig omrörning. Sörj för god ventilation vid förvaring.