Poolsalt

Poolsalt

ETM10895
Rent vakuumsalt för produktion av saltvatten eller till poolens saltgenerator för produktion av underklorsyra som reducerar halten bundet klor.
SEK 188