Övervintringsmedel

ETM10441
Skyddar mot alger och motverkar utfällning av kalk och järn över vintern.