Mäthink 9L

ETM10598
Graderad mäthink för noggrann uppmätning av vatten. Graderingsintervall 250 ml.