Lättspackel

ETM10633
Krympfri och slipbar lättfiller för spackling och utjämning av sprickor inomhus. Övermålningsvar med de flesta färgtyper.