Långtidsklor med antialg

ETM10433
Långtidsklor med inbyggt antialgmedel för den lilla poolen. Dosering: 100g/10m³ och vecka.