Koboltblått, nr 28
Koboltblått, nr 28

Koboltblått, nr 28

ETM10410
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. Beständig mot ljus och luft. 58 g/100 ml.
SEK 169