Klarningsmedel, PM Fantom

Klarningsmedel, PM Fantom

ETM10349
Används för att få en klarare dryck vid egen bryggning utav vin.