Järnoxidsvart, nr 318

ETM10408
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. 80 g/100 ml.