Järnoxidrött, nr 120

ETM10407
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. 85 g/100 ml.