Järnoxidbrunt, nr 686

ETM10405
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. 60 g/100 ml.