Gulockra, nr 92

Gulockra, nr 92

ETM10404
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. 60 g/100 ml.