Golv- och vägglim, Attack

Golv- och vägglim, Attack

ETM10601
Attack Golv- och Vägglim är ett vattenburet lösningsmedelsfritt dispersionslim. Limmet har kraftigt ”monteringshugg” samt lång öppentid och häftlimningstid.