Fyllupp, likörextrat

ETM10370
Likörextrakt , fyll upp tillsammans med alkohol till färdigt resultat.