FoamTack

ETM10648
Ett färdigblandat alternativ till murbruk. Fungerar även till att sätta upp väggskivor mm