Engelskt rött, nr 48
Engelskt rött, nr 48
Engelskt rött, nr 48

Engelskt rött, nr 48

ETM10401
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. Beständig mot ljus och luft. Mörknar i olja. 78 g/100 ml.