Dagsklor, tabs
Dagsklor, tabs
Dagsklor, tabs
Dagsklor, tabs

Dagsklor, tabs

ETM10427
Tabletter som löser sig sakta och ger underhållsklor till poolvattnet. Passar till både stora och små pooler. Sörj för god ventilation vid förvaring. Beräkna 40-65 g/10m3 (1 tablett=20 g) för den dagliga behandlingen och ca 200 g/10m3 vatten för chockbehandling i breddavloppet eller i doseringsflottör. Rekommenderat kloröverskott är 0,6-1,5mg/liter vatten.
SEK 161