Cleaner

ETM10426
Spray för rengöring av poolduken. Tar bl.a. bort sot, fett och kosmetika som flyter på vattenytan och sedan fastnar i vattenlinjen.