Cinobberött, nr 73

ETM10399
Blandbar med olja och vatten. 100 g/100 ml.