Chockklor
Chockklor
Chockklor
Chockklor

Chockklor

ETM10425
Granulat för effektiv chockbehandling. Snabblöslig. Koncentrerad kalciumhypoklorit med aktivt klor. Ph-höjande vid chockdosering. Sörj för god ventilation vid förvaring. Beräkna 200 g/10m3 vatten för chockbehandling och 40-65g/10m3 vatten för den dagliga behandlingen i breddavloppet. Rekommenderat kloröverskott är 0,6-1,0mg/liter vatten och vid chokklorering ca 8-10mg/liter.
SEK 132