CA+ 1KG

ETM10424
CA+ höjer kalcium halten i vattnet. Vanligt behov vid mjukt vatten.