Betong A 35 MIX

ETM10588
Färdigblandad snabbcement. En grov, färdigblandad snabb- slipsats för gjutningar i fasta och flytande konstruktioner i bostäder, kontor m m. Fast och flytande konstruktion. Snabbt gångbar. Med ARDURAPIDEFFEKT. Beläggningstid 4-24 tim beroende på användningsområde. Inomhus.