Astro turf, mattlist

ETM10269
Ämnad för Astro Turf på rulle. 90 cm.