101 Akryl+

101 Akryl+

ETM10652
Helårsakryl För inomhus och utomhus användning, Mycket bra vidhäftning, Snabbt övermålningsbar, Bra ljuddämpningsegenskaper, UV-beständig,Tål att frysa/tina i patron ned till -18°C upprepade gånger utan att förlora egenskaper. 101 AKRYL+ är testad under tre veckor tid vid upprepad frysning och upptining, samt nedfryst i hela perioden i -18°Coch därefter upptinad. Dessa tester gav inga synliga eller fysiska ändringar i varken konsistens eller egenskaper för produkten.
SEK 36