Spackelgummi

Spackelgummi

ETM11445
Perfekt för att spackla mindre vävda ytor. Fungerar även för vissa typer av fogning och karosseri-spackling.
NOK 23