Overvintring

Overvintring

ETM10441
Beskytter mot alger. Motvirker utfelling av kalk og jern.
NOK 300