Fogskum allseason multi

Fogskum allseason multi

ETM11470
Åldringsbeständighet: God, får inte permanent utsättas för UV-ljus efter applicering. Fullt härdad: ca 12 timmar, vid +23°C. ca 24 timmar, vid+ 5°C. Krympning: max 2%. Ljudisolerande: ca 60 dB. Max. arbetstempertur: +30°C (fogytor/klimat). Tillåten fogrörelse: ±5%. Skinnbildningstid: ca 12 min.
NOK 164