Bladegg
Bladegg

Bladegg

ETM10040
Artikkelnummer 270226 och 270227 er bølget hvilket gir minst 2 ganger raskere fjerning, men grovere overflate. Øvrige blad er svagt konvekse. 50 oo 65 mm skjærene kan anvendes både på Bahco 650 och 665.
NOK 111