Basseng Salt

Basseng Salt

ETM10895
Rent vakumsalt til produksjon av saltvann eller til bassengets saltgenerator for produksjon av underklorsyre som reduserer gehalten av bundet klor.
NOK 246